En holistisk indfaldsvinkel

​Til fastholdelse af den grafiske identitet udarbejdede vi en designmanual, så virksomhedens profil fremstår ens i alle sammenhænge.

2018-05-24T13:04:05+00:00